Our Blog

What we post and publish is awesome!

Kemanda Gam Çalışması

Gam Nedir?

Majör ya da minör olmak üzere eserin kuruluşuna uygun, belirli bir düzende sıralanmış notaların oluşturduğu diziye verilen addır. Majör ve minör gamlar kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; inici ve çıkıcı gamlardır. İnici gamlar tizden başlayıp pes sese doğru ilerlerken, çıkıcı gamlar pes sesten başlayıp tize doğru ilerlemektedir. Genellikle gamlar çıkıcı olarak uygulansa da belirli aralıklarla inici gamların da yapılması parmakların alışması için iyi bir çalışma olacaktır.

Kemanda Gam Çalışmasının Faydaları

Gam çalışması tüm müzik aletlerinde parça çalmadan hemen önce uygulanması gereken bir pratik türüdür. Eğer ki gam çalışmaları doğru bir şekilde kavranırsa enstruman üzerinde daha çok hakimiyet sağlanmış ve eser icrasında daha rahat edilmiş olur. Bu yüzden parça çalışmalarından önce mutlaka ufak ısındırma hareketlerinin ardından gam çalışması yapmanızı tavsiye ediyoruz. Gam çalışması yapmak hem perdelerin yerlerinin kavranmasını sağlayacak hem de parmakların güçlenerek, serileşmesini sağlayacaktır. Bu yüzden gam çalışmalarına özen gösterilmeli ve belirli rutinlerle parçaya  uygun gam çalışmaları sürekli yapılmalıdır. Tek tip bir gam çalışması yapmak parmaklarınızın hep aynı kombinasyonlarda çalışmasını sağlayacağından çeşitli arızalı (diyez ve bemol) tonların çalışılması parmakların farklı hareketlere de alışkanlık kazanmasını sağlayacaktır.

Kemanda Gam Çalışması Nasıl Yapılır?

kemanda gam çalışması nasıl yapılır* Gam yapılmadan önce çalınacak eserin ya da etüdün arızaları belirlenmeli ve bu tona uygun gam seçilmelidir.

* Belirlenmiş tona uygun, enstruman üzerindeki en pes ses belirlenmelidir.

* Bulunan en kalın notadan en tiz notaya kadar birlik şekilde notalar çekilir ve itilir. Ardından en pes sese dönüş yapılır. Pes sese geri dönüldükten sonra tonun 1. 3. Ve 5. Sesleri de birlik nota değerinde 4 vuruş olarak en pesten en tize kadar çalınır.

* Pes notalardan tiz notalara kadar yay çekme işlemi 2 vuruşluk, yani ikilik notalar halinde tekrarlanır.

* İkilik notaların icra edilmesinin ardından aynı işlem dörtlük notalar yani 1 vuruşluk notalar halinde tekrar çalınır.

* Ardından 2 bağlı yay çalışmalarına geçilir ve bu çalışma sekizlik notalar üzerinden uygulanır. Bu pratik şekli diğer yay çalışmalarından farklı olarak yay ve ritim olarak farklılıklar barındırır.

* 2 bağlı notaların kavranmasının ardından çeyrek değere sahip 16’lık notalar 4 bağlı şekilde tüm notalara uygulanır.

Gam çalışması her müzisyenin ya da müzisyen adayının hakim olması gereken ve günlük olarak uygulanması gereken önemli bir pratiktir. Bu çalışmaların sık tekrarlanması halinde parmaklarda gelişim gözle görülür şekilde sağlanacaktır. Bununla birlikte yapılan gam çalışmaları ekstra olarak sesleri daha temiz ve net basmanızı sağlayarak entonasyonunuzun gelişmesine de katkıda bulunacaktır. Öncelikle yavaş olarak çalınması gereken bu egzersizler zaman içerisinde hakimiyet sağlanmasıyla birlikte hızlandırılabilir. Gam çalışmasında öncelikle temel gamlardan başlayıp, çeşitli dizilere sahip gamları yapmanızı ve bu gam çalışmalarını ezberlemenizi tavsiye ediyoruz.

Ayrıca keman çalanlar için faydalı bilgiler içeren bir diğer yazımız olan ” İyi Bir Keman Yayı Nasıl Olur? ” adlı yazımızı da mutlaka okumalısınız!

Söz Konusu Sanat * Keman Kursu İzmir Hatay

İletişim

Aklınızdaki tüm soru ve görüşlerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz!

Arap Hasan mahallesi, 236. sokak No:37/A Hatay/İzmir

sozkonususanat@gmail.com
0553 174 68 89