Söz Konusu Sanat Blog

Kemanda Gam Çalışması : Solo Atmanın Püf Noktaları

Gam çalışmaları sadece keman için değil tüm enstrümanları öğrenirken tekrar edilmesi ve detaylı bir şekilde üzerinde durulması gereken konulardan biridir.

Yazımızın ilerleyen kısımlarında sizlere bu konuyu detaylı bir şekilde anlatacağız fakat şimdiden ” gam nedir ? ” sorusunun ön bilgisini vererek yazımıza başlayalım.

keman gam çalışması
keman gam çalışması

Gam yani diğer adı ile dizi, belirli ses kuralları içerisinde hareket edilen bir notalar bütünüdür. Temelde gamlar majör ve minör olmak üzere ikiye ayrılır. Bu gamların pentatonik, hicaz ve onlarca türü bulunmaktadır.

Kemana yeni başlıyorsanız bilmeniz gereken onlarca şey var ! Bu yazımızdan hepsine ulaşabilirsiniz ; keman başlayanların bilmesi gerekenler 

Gam egzersizleri ya da gam çalışmaları aslında ses kurallarını öğrendikten sonra, parmak numaraları ile rahatlıkla çalabileceğiniz seslerden oluşur. Zor bir yanı yoktur. Teorik ispatından sonra majör gam formülünü ve minör gam formülünü öğrenecek, bunları istediğiniz nota üzerinden kurgulayabilecek bilgiye sahip olacaksınız.

Yazımız içeriği boyunca sadece temel kavram üzerinden hareket ederek sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız.

Bu yazıda bahsedilen her şeyi güzel bir biçimde yapabilmek için öncelikle doğru bir şekilde yayı kullanmak gereklidir. Keman yayı nasıl tutulur adlı yazımızı bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz.


Gam Nedir : Kemanda Gamlar

Majör ya da minör olmak üzere eserin kuruluşuna uygun, belirli bir düzende sıralanmış notaların oluşturduğu diziye verilen addır.

gam nedir
gam nedir

Majör ve minör gamlar kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; inici ve çıkıcı gamlardır. İnici gamlar tizden başlayıp pes sese doğru ilerlerken, çıkıcı gamlar pes sesten başlayıp tize doğru ilerlemektedir.

Keman öğrenme konusunda isteğinizi arttıracak bir yazı ; keman nasıl öğrenilir

Genellikle gamlar çıkıcı olarak uygulansa da belirli aralıklarla inici gamların da yapılması parmakların alışması için iyi bir çalışma olacaktır.

Gelin şimdi majör ve minör gam nedir, nasıl bulunur, nasıl çalışılır konularını inceleyelim.


Majör gam nedir : Kemanda majör gam çalışmaları

Majör gam kavramını ilk kez duyuyor ya da okuyorsanız sizin için pek bir anlam ifade etmeyebilir ancak aslında bildiğiniz bir kavramdan bahsediyoruz. Nasıl mı ?

majör gam nedir
majör gam nedir

İlkokul yıllarındaki müzik derslerinizi hatırlayın. Sizlere hangi notaları biliyorsun diye bir soru yöneltirsek herkes ;

Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do seslerini sayacaktır. Aslında adınız kadar emin olarak bildiğiniz bu sesler aynı zamanda bir majör gamdır ve birazdan bu notalar arasındaki interval yani uzaklıkları inceleyerek majör gam formülünü elde edeceğiz.

interval nedir
interval nedir

İnterval kelime anlamı olarak aralık demektir. Notaların intervalleri hesaplanırken arıza alıp almamasına bakılır.

Arıza ise müzikte bir notanın diyez veya bemol alma durumuna verilen isimdir.

Yazımızı akıllar karışmasın diye sadece diyez üzerinden kurgulayarak sizlere anlatmaya çalışacağız. Konunun tamamen anlaşılması için her kavramın açıklamasını yapacağız ve öncelikle diyez nedir sorusunu cevaplamamız gerekmektedir.

Daha iyi keman çalmak için yapmanız gereken tüm çalışmalar için ; keman öğrenme aşamaları yazımızı okuyabilirsiniz.

Diyez nedir sorusunun cevabını belki hatırlayanlar olabilir. Diyez ; sesin yarım ses incelmesi anlamına gelmektedir. “ # ” işareti ile gösterilir.Arıza olarak da adlandırılan diyez si ve mi sesleri dışında tüm notalara konulmaktadır.

Şimdi diyezin tanımından yola çıkarak notaların aralıklarını hesaplamaya başlayalım.

Do – Re aralığını inceleyecek olursak bu iki nota arasında Do’nun yarım ses incesi mevcuttur. Yani bu aralığı tekrar açık halde yazarsak ;

D0 – Do # – Re olmaktadır.

Diyezin tanımını tekrar hatırlayalım. Eğer ki diyez yarım ses inceltmek anlamına geliyorsa, D0 – Do # arası 1/2 ses olacaktır. Aynı şekilde Do # – Re arası da 1/2 ses olacaktır. Dolayısı ile Do – Re arası 1 tam ses olacaktır.

Yani burada diyez alan notaların arası 1 tam ses almayanların 1/2 ses olarak bir çıkarım yapabiliriz.

do majör gamı - majör gam formülü
do majör gamı – majör gam formülü

Yukarıdaki Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do  incelediğimiz zaman karşımıza ;

1 Tam – 1 Tam – 1 Yarım – 1 Tam – 1 Tam – 1 Tam – 1 Yarım = 2 Tam 1 Yarım 3 Tam 1 Yarım olarak elde edilir. Bu formüle majör gam formülü adılı verili.

Güzel ve akıcı melodiler oluşturabilmek için kesinlikle kemanda sağ el teknikleri yazımızı okumalısınız.

Bu formül Do notası üzerinden kurgulanarak elde edildiği içinde do majör gamı adını alınır. Do majör gam notaları hakkında bilinmesi gereken önemli bir detay vardır. Do majör gamı arıza almayan yani diyez ve bemol içermeye tek majör gamdır. Bu nedenle tek doğal majör gam adı da verilir. Do majör gamı dışındaki herhangi bir majör gam en az 1 tane arıza içermektedir.

Yukarıdaki formülü başka başlangıç seslerinden uygulayarak başka majör gamlar elde edebilirsiniz. Örneğin Sol sesinden başlayarak yukarıdaki majör gam formülünü uygulayalım ve Sol majör gamını elde edelim.

  • Sol – La – Si – Do – Re – Mi – Fa# – Sol –> Dikkat edilirse bir tane arıza ses ortaya çıktı.

Minör gam nedir : Kemanda minör gam çalışmaları

Minör gam ise do majör gamına çok benzemektedir. Do majör gamının teorik kısmını anladıysanız minör gam açısından hiçbir sorun çekmeyeceksiniz.

la minör gamı - la minör gam formülü
la minör gamı – la minör gam formülü

Minör gam formülünü elde etmek için Do majör dizisindeki sesleri Do’dan başlayarak değil de La’dan başlayarak yine La sesinde bitirirsek ;

  • La – Si – Do – Re – Mi – Fa – Sol – La olacaktır. Yine aralık olarak incelendiği zaman bu sefer karşımıza ;
  • 1 Tam – 1 Yarım – 2 Tam – 1 Yarım – 2 Tam minör gam formülü elde edilmiş olur.
  • La minör gamı da aynı do majör gamında olduğu gibi arıza ses içermez. Bu nedenle tek doğal minör gam adı da verilir.

Kemanda Gam Çalışmasının Faydaları

Gam çalışması tüm müzik aletlerinde parça çalmadan hemen önce uygulanması gereken bir pratik türüdür. Eğer ki gam çalışmaları doğru bir şekilde kavranırsa enstruman üzerinde daha çok hakimiyet sağlanmış ve eser icrasında daha rahat edilmiş olur.

keman gam egzersizi
keman gam egzersizi

Bu yüzden parça çalışmalarından önce mutlaka ufak ısındırma hareketlerinin ardından gam çalışması yapmanızı tavsiye ediyoruz. Gam çalışması yapmak hem perdelerin yerlerinin kavranmasını sağlayacak hem de parmakların güçlenerek, daha seri çalmanızı sağlayacaktır.

Eğer gam çalışmaları sırasında sesler kötü geliyorsa yayınıza reçine sürmeyi denemelisiniz. Keman yayında reçine kullanımı bağlantısına tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu yüzden gam çalışmalarına özen gösterilmeli ve belirli rutinlerle parçaya  uygun gam çalışmaları sürekli yapılmalıdır. Tek tip bir gam çalışması yapmak parmaklarınızın hep aynı kombinasyonlarda çalışmasını sağlayacağından çeşitli arızalı (diyez ve bemol) tonların çalışılması parmakların farklı hareketlere de alışkanlık kazanmasını sağlayacaktır.


Kemanda Gam Çalışması Nasıl Yapılır ?

Gam yapılmadan önce çalınacak eserin ya da etüdün arızaları belirlenmeli ve bu tona uygun gam seçilmelidir.

Belirlenmiş tona uygun, enstruman üzerindeki en pes ses belirlenmelidir.

Attığınız soloların kulağa çok daha güzel gelmesi için kesinlikle kemanda vibrato çalışması yapınız.

Bulunan en kalın notadan en tiz notaya kadar birlik şekilde notalar çekilir ve itilir. Ardından en pes sese dönüş yapılır. Pes sese geri dönüldükten sonra tonun 1. 3. Ve 5. Sesleri de birlik nota değerinde 4 vuruş olarak en pesten en tize kadar çalınır.

keman gam çalışması nasıl yapılır
keman gam çalışması nasıl yapılır

Pes notalardan tiz notalara kadar yay çekme işlemi 2 vuruşluk, yani ikilik notalar halinde tekrarlanır.

İkilik notaların icra edilmesinin ardından aynı işlem dörtlük notalar yani 1 vuruşluk notalar halinde tekrar çalınır.

Ardından 2 bağlı yay çalışmalarına geçilir ve bu çalışma sekizlik notalar üzerinden uygulanır. Bu pratik şekli diğer yay çalışmalarından farklı olarak yay ve ritim olarak farklılıklar barındırır.

2 bağlı notaların kavranmasının ardından çeyrek değere sahip 16’lık notalar 4 bağlı şekilde tüm notalara uygulanır.

Gam çalışması her müzisyenin ya da müzisyen adayının hakim olması gereken ve günlük olarak uygulanması gereken önemli bir pratiktir. Bu çalışmaların sık tekrarlanması halinde parmaklarda gelişim gözle görülür şekilde sağlanacaktır. Bununla birlikte yapılan gam çalışmaları ekstra olarak sesleri daha temiz ve net basmanızı sağlayarak entonasyonunuzun gelişmesine de katkıda bulunacaktır. Öncelikle yavaş olarak çalınması gereken bu egzersizler zaman içerisinde hakimiyet sağlanmasıyla birlikte hızlandırılabilir. Gam çalışmasında öncelikle temel gamlardan başlayıp, çeşitli dizilere sahip gamları yapmanızı ve bu gam çalışmalarını ezberlemenizi tavsiye ediyoruz.

Keman kursu sayfasına ulaşmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Keman eğitimine dair merak ettiğiniz tüm soruları konuşma panelinden bizlere iletebilirsiniz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu